USA på MC kyst til kyst
www.mcusa.dk 

 
Mobil: 30 202 204 
Mail: info@mcusa.dk

 VELKOMMEN

 PROFIL

 TURE

 Kyst til Kyst

 Arizona - Route66

 Highway1-California

 Florida

 INFO MØDE

 FOTOS

 TILDMELDING

 BETINGELSER

 GRUPPER

 KONTAKT


Bestilling:

Rejserne på dette websted kan bestilles hos MCUSA.DK
Bestilling kan ske via internettet.
Husk:
- At du først er endelig tilmeldt turen, når du har indbetalt depositum.
- At når du rejser i USA skal du have en rejseforsikring da man ikke er dækket af sygesikringen i USA

Vi anbefaler at man tegner rejseforsikring og afbestillingsforsikring.
- Klik her for en års rejseforsikring med dækning på kr. 10.000 på selvrisiko på lejede køretøjer. (udfyld kun afrejse dato så tegner den for et år)
- For afbestillingsforsikring tjek dine forsikringer og forhør dig i dit forsikringsselskab eller klik her

Prisgaranti:

Vi har prisgaranti på alle vores MC Rejser i USA - Så behøver man ikke være bange for at man har betalt for meget for sin tur. Dvs. kan du finde en tilsvarende tur med en anden dansk udbyder matcher vi prisen + kr. 1000 i dusør :) Ofte spare vores kunder mange 1000 kr. på deres tur med os frem for en anden udbyder.

Betaling:

1. Rate er Kr.10.000,- pr. person. 6 mdr før afgang eller når turen er tæt på udsolgt.

2. Rate som er restbeløbet betales 3 mdr. før afgang.

Ved påkrav tillægges et gebyr på kr. 200 i ekspeditionsomkostninger.

Afbestillingsforsikring skal man tegne ved eget forsikringsselskab.

Betaling skal være os i hænde senest 8 dage efter modtaget opkrævning - Aftalen er bindende, når depositum er betalt, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have læst dokumentationen på webstedet og vores betingelser - og godkendt de for rejsen gældende vilkår.

Kørekort:

Gæsterne medbringer selv gyldigt kørekort - Dansk kørekort er ok

Inkluderet i rejsens pris:

Prisen og eventuelle tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser og er baseret på, at 2 personer deler et dobbeltværelse. Prisen er ligeledes baseret på, at du følger gruppen ud og hjem (gruppebillet).

Indkvartering

MCUSA.DK forbeholder sig ret til at benytte andre hoteller af samme standard, end de i programmet nævnte. På visse hoteller kan der forekomme uensartede værelser. Ønsker man som ene rejsende at dele et dobbeltværelse, kan dette kun lade sig gøre, såfremt en anden ene rejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves eneværelsestillæg.

Sygesikringsbevis:

Ved ture til USA gælder Det Gule Sygesikringsbevis ikke – her påhviler det deltageren selv at tegne en rejsesygeforsikring som dækker i USA.

Deltagerens ansvar:

Deltagere, der ikke møder på rette tid og sted eller ikke kan rejse på grund af manglende rejsedokumentation, ugyldigt pas, afvisning af immigrationsmyndigheder, nødvendige visa eller eventuelle vaccinationer, eller andre årsager kan ikke forvente nogen godtgørelse. Er deltageren ikke dansk statsborger, påhviler det deltageren selv at søge oplysning om de krav, der stilles for indrejse i det pågældende land. Ved rejser i USA skal passet have en gyldighed på 6 måneder efter rejsens afslutning. Eventuel afvisning ved indrejse i USA – uanset grund - er deltagerens eget ansvar og betragtes som udeblivelse fra turen.

Forsinkelser og aflysninger af fly kan forkomme og det har rejseudbyderen ingen indflydelse på - Krav i den forbindelse er en sag mellem den rejsende hans forsikringselskab eller flyselskabet - Krav vedr. forsinkelser eller aflyste fly kan ikke gøres gældende over for rejseudbyderen.

Alle deltagere har pligt til at rette sig efter anvisninger fra guide, hotelejere, motorcykeludlejer, transportselskaber og lign. i forbindelse med gennemførelse af rejsen. Den enkelte deltager er selv ansvarlig for enhver skade som de måtte få eller pådrage andre under rejsen herunder mnaterielle skader af enhver art. Danskere der rejser til USA er under Visa Waiver programmet og skal inden afrejse ansøge og godkendes via hjemmesiden:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?language=da
Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende, eller ukorekt afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. MCUSA.DK har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor MCUSA.DK ikke kan blive mødt med krav, der måtte udspringe heraf grundet manglende, eller mangelfulde, oplysninger. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal rettes til den amerikanske ambassade i Danmark – for flere oplysninger om denne se http://denmark.usembassy.gov/

MCUSA.DK stiller følgebil til rådighed under rejsen - Følgebilen fungerer som servicevogn under rejsen og kan bruges til transport af bagage, kufferter og MCer med tekniske problemer eller andet. Dette forgår på deltagerens eget ansvar og rejseudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for nogen for for skader på MC eller bagage af nogen art under transporten herunder bortkommen bagage uanste årsagen hertil - Det gøres opmærksom på, at vejene kan være ujævne og der kan være mange sving og stigninger og skader under transporten kan forkomme. Vi er naturligvis behjælpelige på en hver tænkelig måde med at få MC op i bilen osv.

Ydelser under turen:

Hvis deltageren fravælger at følge den fastlagte tur sammen med guiden, hvori der ifølge programmet indgår enten entre, afgift, rundvisning eller lignende, har deltageren ikke krav på at få disse udgifter godtgjort.

Motorcykler:

Ønsket om motorcykeltype opfyldes, så vidt det er muligt. Opgiv altid 1. og 2. prioritet. MCUSA.DK kan ikke garantere, at den ønskede motorcykeltype er til rådighed ved ankomsten. Ved ankomsten til USA udleveres udlejerens handels-betingelser, som skal afleveres i underskrevet stand samtidig med udlevering af motorcyklen. Leje og drift af motorcykel er et forhold udlejer/lejer imellem. Ved driftforstyrelser, f.eks. motorskade osv., ydes erstatning efter udlejers regler.
Det omtalte depositum erlægges som et print af kreditkort hos udlejeren (Visa, Diners, Mastercard eller American Express) - depositum kan ikke betales kontant til udlejeren. Uden dette print udleveres motorcyklen ikke. Det er derfor en nødvendighed at du har rådighed over et af ovenstående kreditkort, og at du sørger for via din bankforbindelse, at der er det nødvendige rådighedsbeløb, dog min. $ 2000,-
Ved haveri, motorskade eller andet driftstop kan det ikke forventes, at udlejer omgående stiller anden motorcykel til rådighed.
Må turen afbrydes eller ændres p.g.a. uheld, haveri eller vejrforhold, ydes der ikke erstatning. Kan deltagerne ikke nå frem til det planlagte overnatningssted pga. uheld, haveri eller vejrforhold, er en anden overnatning for egen regning.
Ved uheld med personskade hjælper guiden med at skaffe lægehjælp og sende information til Danmark – derefter vil han fortsætte turen sammen med resten af gruppen.
Ved uheld med mekanisk skade forsøger guiden, så vidt det er muligt, at finde et værksted, der kan påtage sig en evt. reparation. Havererede motorcykler anbringes i lastbilen på deltagerens ansvar – passagerer forsøges anbragt på andre deltageres motorcykler. Førerhuset på lastbilen kan ikke anvendes til passagertransport.

Motorcykelforsikring:

Der er i alle vores motorcykelrejser til USA inkluderet en kaskoforsikring. Gæsterne hæfter dog for selvrisikoen som er fra $ 1000,- $ 2000.-(kan varierer fra udlejer til udlejer) hvis der sker uheld, eller motorcyklen bliver stjålet. Du hæfter for dette beløb, uanset om du selv er skyld i skaden – regres overfor modpart er en sag mellem dig og modparten. Du skal, inden du får motorcyklen udleveret, stille et sikkerheds-depositum – dette kan kun ske ved, at du afleverer et print af dit kreditkort. Du skal altså ikke stille med kontanter. Når du afleverer motorcyklen tilbage i ubeskadiget stand, annulleres beløbet på dit kreditkort. Mange rejseforsikringer dækker selvrisiko på lejede motorcykler op til kr. 5000.- derved kan selvrisikoen formiskes betydeligt - spørg i dit forsikringsselskab.

Afbestilling:

Afbestilling på grund af sygdom eller andet - Det påhviler deltageren selv at tegne afbestillings og sygdomsforsikring - Dette kan gøres billigere end de forsikringer der normalvis tegnes ved køb af rejse.

MCUSA.DK returnerer ikke allerede indbetalte beløb.

Alle deltagere er omfattet ad DEN DANSKE REJSEGARANTI - Se nederst i betingelserne.

Aflysning fra MCUSA.DK´s side

For at gennemføre en rejse skal der i reglen være minimum 14 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked senest 30 dage før afrejse med tilbud om anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb - Eller gennemførelse af rejsen mod et tillæg - (efterkalkulering af turen).

Prisændringer

Da vi kører med en meget lille overskudsgrad for, at kunne tilbyde danmarks bedste priser er der naturligvis nogen forudsætninger for dette. Ved ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, hotelpriser, fly, forsikring, mc-leje, valutakurser, gebyrer mv., som vi ikke har nogen indflydelse på, forbeholder vi os ret til at opkræve tillæg. reguleringen kan max være på 8 % af turens pris, i modsat fald har kunden retten til at annullere rejsen, og få alle pengene retur. Tillæg kan blive varslet indtil 20 dage før afrejsen. Priserne frem til 2015 er kalkuleret efter en dollarkus på kr. 5,4 - Reguleringen kan gå begge veje hvis dollarkursen falder til under kurs 5,4- Ovennævnte faktorer som kan have indflydelse på priserne er eksempelvis tillæg fra flyselskaber eller Mc udlejer (et eksempel kunne være olietillæg som flyselskaberne forbeholder sig ret til - Det har vi dog ikke oplevet endnu) . Kunden er altid berettiget til fuld tilbagebetaling af rejsen såfremt reguleringen måtte overstige 8% - Reguleringen kan varsles op til 20 dg. før afgang - Vi gør alt hvad vi kan for at forhandle andre steder og det er langt fra altid at der reguleres ud fra en stigning i dollarkursen alene. Men da reglerne på området forskriver det er vi nød til at gi et eksempel på hvordan det kan se ud i værste tilfælde. Vi har eksempelvis kunne holde stigninger i dollaren helt op til 14 % inden for den 8% reguleringsklasul :) - Uanset reguleringen fastholder vi vores prisgaranti i forhold til andre danske udbydere. Her er et eksempel hvor der reguleres fuldt ud.

Eksempel:(5% stigning i dollarkursen)
Rejsens pris 19.000
Dollarkurs 5,67 (Dollarkurs for turene fastlåses ca. 30 dg. før afrejse.)
Efter regulering = kr. 950 (den maximale efterregulering vil i dette eksempel ikke kunne overstige kr. 1520-) iht. ovenstående)

Eksempel:(5% fald i dollarkursen)
Rejsens pris 19.000
Dollarkurs 5,13 (Dollarkurs for turene fastlåses ca. 30 dg. før afrejse.)
Efter regulering = kr. - 950 (Rejsen vil i dette tilfælde koste kr. 950 mindre end anført på hjemmesiden)

Reklamationer:

Fremsendes til rejselederen.

Forbehold:

MCUSA forbeholder sig ret til ændringer i rejsebetingelser, rejseruter, datoer, priser, indkvartering o.s.v., hvis det af uforudsete grunde skulle blive nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl.

DEN DANSKE REJSEGARANTI:

Alle rejsekunder er omfattet af den Danske garantifond. Vores Reg.nr i fonden er: 2295

 


DEN DANSKE REJSEGARANTI:
Alle rejsekunder er omfattet af den Danske garantifond. Vores Reg.nr i fonden er: 2295

 Mvh. MCUSA.DK

 Mobil: 30 202 204
 E-mail: info@mcusa.dk

 

MC rejser i USA